Học kế toán thực tế – Trung tâm kế toán hà nội

Cách làm báo cáo thuế gtgt hàng tháng


Bài viết hướng dẫn cách làm báo cáo thuế gtgt hàng tháng, quý
Tùy đặc thù từng Doanh nghiệp, Công Ty mà hồ sơ báo cáo tháng hơi khác nhau một chút, Nhưng về phần chính thì báo cáo thuế hàng thàng có những thứ sau đây:

· Báo cáo Thuế GTGT hàng tháng:

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào – Mẫu 01 – 2 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK)

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra – Mẫu 01 – 1 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK)

+ Tờ khai thuế GTGT- Mẫu 01 GTGT (luôn phải nộp cho dù không có phát sinh, in ra từ phần mềm HTKK)

+ Bảng phân bổ thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ – Mẫu 01- 4A/GTGT (chỉ nộp khi doanh số bán ra của doanh nghiệp phát sinh đồng thời giữa chịu thuế và không chịu thuế GTGT)

+ Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT

+ Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)

· Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có):

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB

+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB

· Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%)

Báo cáo thuế hàng quý kế toán cần nộp thêm:

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- Mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN (chỉ nộp thêm vào tháng cuối cùng của mỗi quý)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý (chỉ nộp khi có xuất hoá đơn bán ra trong quý)- Sửa mẫu BC-26/HĐ với kỳ là quý.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng của tháng tiếp theo.
Xem thêm =========> Cách làm báo cáo tài chính
Lớp học thực hành kế toán thuế tại trung tâm kế toán hà nội hướng dẫn bạn chi tiết về kỹ năng làm kế toán thực tế
Mr.Dũng : 0989.788.718

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 30% hoc phi