Học kế toán thực tế – Trung tâm kế toán hà nội

Cách lập cách lập tờ khai thuế gtgt trên phần mềm HTKK


Kê khai thuế hàng tháng là công việc phải làm của một kế toán viên
Công việc chủ yếu trên phần mềm HTKK
Sau đây là các bước hướng dẫn cách lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” người nộp thuế phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung như sau:

hướng dẫn kê khai thuế

– Ở ô : Tháng…. Năm : kế toán chọn tháng năm cần kê khai bổ sung
Chọn nút “Đồng ý” khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Cách kê khai thuế

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1).
NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
Ấn nút “Tổng hợp KHBS” các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [22], [25], [31], [33], [42]
Chi tiết các chỉ tiêu trên KHBS
+ Ở cột Số đã kê khai: lấy giá trị của tờ khai trước đó
+ Ở cột Số điều chỉnh: Lấy giá trị được điều chỉnh trên Tờ khai điều chỉnh
+ Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai = Số điều chỉnh – Số đã kê khai
+ Số ngày nộp chậm được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
+ Số tiền phạt chậm nộp = Số ngày PCN * Số tiền chậm nộp * 0,05%
+ Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm: NNT tự nhập các giải trình cho tờ khai bổ sung vào phần này.
Chọn nút “Ghi” để hoàn thành việc kê khai bổ sung.

Lớp học phần mềm kế toán ngắn hạn tại công ty kế toán hà nội

Liên hệ : 0989788718

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 30% hoc phi